Gwasanaethau Cymunedol

Cyfeillio

Mae’r sawl sy’n cyfeillio yn gallu eich helpu i gymdeithasu a chadw’n fywiog trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau, hobïau a dysgu sgiliau newydd gyda chi. Mae nifer o sefydliadau yn cynnig gwasanaethau cyfeillio yn Sir Benfro:

Mind Sir Benfro

Yn darparu nifer o grwpiau a gweithgareddau i rai sy’n profi effeithiau unigrwydd gan gynnwys gofalwyr.  

Ffôn: 01437 769982

(Ar gyfer cyfeillio) Age Cymru Dyfed 

Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl 50+ oed, gan gynnwys cyfeillio personol a grwpiau cymdeithasol/gweithgareddau.

Ffôn: 01437 723370

E-bost: reception@agecymrudyfed.org.uk

(Ar gyfer budd-daliadau) Age Cymru Dyfed 

Yn cynnig cymorth a chyngor ar amrediad o bynciau, gan gynnwys budd-daliadau i bobl hŷn. Gall Age Cymru Dyfed eich helpu i nodi'r budd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt a gall eich helpu hefyd i gwblhau ffurflenni a cheisiadau.

Ffôn: 01437 723370

E-bost: reception@agecymrudyfed.org.uk

Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol

Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl hŷn. Ffôn: 01437 807336

Cymdeithas Clefyd Alzheimer

Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl gyda dementia.

Ffôn: 01646 692329

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri

Yn cydlynu ystod eang o grwpiau cyfeillgarwch a rhwydwaith cyfeillio.

Ffôn: 01437 769422

 

ID: 1999, adolygwyd 05/07/2022