COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Cyfleoedd Dydd mewn Cartrefi Gofal

Mae rhai o’r cartrefi preswyl lleol yn gweithredu canolfannau dydd ar gyfer pobl nad ydynt yn byw yno. Mae rhai cartrefi’n barod i dderbyn pobl o’r tu allan am y dydd cyfan neu ran ohono er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phreswylwyr.

ID: 2002, adolygwyd 25/08/2021