Gwasanaethau Cymunedol

Cyfleoedd Dydd mewn Cartrefi Gofal

Mae rhai o’r cartrefi preswyl lleol yn gweithredu canolfannau dydd ar gyfer pobl nad ydynt yn byw yno. Mae rhai cartrefi’n barod i dderbyn pobl o’r tu allan am y dydd cyfan neu ran ohono er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phreswylwyr.

ID: 2002, adolygwyd 05/07/2022