Cyfleoedd Dydd mewn Cartrefi Gofal - Cyngor Sir Benfro

Gwasanaethau Cymunedol

Cyfleoedd Dydd mewn Cartrefi Gofal

Mae rhai o’r cartrefi preswyl lleol yn gweithredu canolfannau dydd ar gyfer pobl nad ydynt yn byw yno. Mae rhai cartrefi’n barod i dderbyn pobl o’r tu allan am y dydd cyfan neu ran ohono er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda phreswylwyr.

ID: 2002, adolygwyd 21/08/2017