COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Cyfleoedd Dydd sy’n cael eu darparu gan Ofal Oedolion

Fe all Canolfannau Dydd roi gofal yn ystod y dydd os ydych yn gaeth i’r tŷ neu’n byw ar eich pen eich hun. Gallant helpu cadw annibyniaeth a rhoi cefnogaeth, cwmnïaeth a chyfleoedd i ddysgu neu ailddysgu sgiliau a hobïau.

Nid yw’r gwasanaethau hyn ar gael cyn cael asesiad o angen. Efallai y byddwn yn codi arnoch am wasanaethau gofal dydd; bydd faint yn dibynnu ar eich gallu i dalu. Byddwn yn gofyn i chi gwblhau asesiad ariannol i benderfynu hyn.

  • Rhaid talu am giniawau.
  • Mae gan y Cyngor ganolfannau dydd yng Nghrymych, Abergwaun, Hwlffordd, Arberth, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod.
  • Os yw’r asesiad yn dangos bod angen cludiant, caiff ei ddarparu’n ddi-dâl

 

ID: 2001, adolygwyd 25/08/2021