Gwasanaethau Cymunedol

Cyflogadwyedd Sir Benfro

Cyflogadwyedd Sir Benfro yw'r unig bwynt mynediad ar gyfer prosiectau sy'n helpu pobl i ddatblygu sgiliau gwaith a chamu i'r byd gwaith.

Chwilio am waith?

Os ydych yn byw neu'n gweithio yn Sir Benfro, gall Cyflogadwyedd Sir Benfro eich helpu i gael mynediad at gyngor ac ystod eang o gymorth sydd wedi'i deilwra i'ch anghenion personol, er mwyn:

  • Gwella eich sgiliau a'ch gwybodaeth i ennill neu gadw gwaith
  • Eich helpu i gael gwaith
  • Eich helpu i aros mewn gwaith
  • Cynyddu eich incwm

Gobeithio recriwtio?

Gall Cyflogadwyedd Sir Benfro weithio mewn partneriaeth gyda chyflogwyr i gefnogi recriwtio gan gynnwys mentrau cyn-gyflogaeth a chyfleoedd gwaith â thâl a ariennir gan baratoi pobl leol i fodloni'ch gofynion sgiliau a busnes. 

Am fwy o wybodaeth:

Ffoniwch: 01437 775852

e-bost: Employability@pembrokeshire.gov.uk

 

Darllenwch rai o'n hastudiaethau achos:

  

 

Gallwch atgyfeirio eich hun neu rywun arall drwy gwblhau a dychwelyd ffurflen atgyfeirio, anfon e-bost neu drwy ein ffonio.            

Er mwyn atgyfeirio unrhyw brosiect, defnyddiwch ffurflen atgyfeirio Cyflogadwyedd Sir Benfro:

Os hoffech gael eich atgyfeirio at raglen benodol, yna nodwch hynny pan rydych yn cysylltu â ni neu dychwelwch y ffurflen atgyfeirio prosiect penodol.

 Er mwyn atgyfeirio rhywun yn benodol at raglenni Cymunedau am Waith Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y ffurflen atgyfeirio Cymunedau am Waith:

 

Mynnwch ragor o wybodaeth am rhai o'n prosiectau: 

Bydd y manylion y byddwch yn eu darparu yn cael eu hadolygu, cysylltir â chi i drafod eich anghenion a byddwch yn cael eich cyfeirio at y prosiect mwyaf priodol.

Gallwch ddod o hyd i'n datganiad preifatrwydd yn Rhybudd Prefatrwydd Adrannol

 

ID: 7459, adolygwyd 13/04/2022