Gwasanaethau Cymunedol

Gwasanaethau Cymunedol

Ymuno â’r llyfrgell

Drwy ymuno â’r llyfrgell cewch fenthyca llyfrau, DVDs a llyfrau llafar, neu ddefnyddio cyfrifiadur y llyfrgell. Gallwch ymuno’n bersonol yn eich llyfrgell leol (drwy ddod ag un eitem gyda chi sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad presennol) neu ymuno ar-lein 

Llyfrgelloedd

Mae yna lyfrgelloedd yn:

 • Hwlffordd
 • Crymych
 • Abergwaun
 • Aberdaugleddau
 • Arberth
 • Trefdraeth
 • Neyland
 • Penfro
 • Doc Penfro
 • Saundersfoot
 • Tyddewi
 • Dinbych-y-pysgod

Faniau Llyfrgell

Mae’r faniau llyfrgell symudol yn ymweld â chymunedau ledled y sir unwaith bob pedair wythnos. Mae lifft yn y fan i rai sydd â phroblemau symudedd. 

Os nad ydych yn gallu cyrraedd llyfrgell, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i’r Gwasanaeth Cyfaill neu Deulu neu’r Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref

Cyfrifiaduron

Gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd am ddim am hyd at un awr y diwrnod ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Yn eich llyfrgell leol gallwch:

 • Syrffio’r rhyngrwyd
 • Anfon a derbyn negeseuon e-bost
 • Defnyddio meddalwedd Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
 • Sganio lluniau, delweddau a thestun
 • Defnyddio meddalwedd arbennig ar gyfer rhai sydd â nam ar eu golwg

Catalog y Llyfrgell

Mae’r holl eitemau sy’n cael eu cadw yn Llyfrgelloedd Sir Benfro’n cael eu rhestru yng nghatalog y llyfrgell. Gallwch chwilio am eitem benodol ac edrych pa eitemau sydd ar gael ac ym mha lyfrgelloedd y maent yn cael eu cadw.

Os oes gennych gyfrif llyfrgell gallwch hefyd:

 • Neilltuo eitemau ar-lein
 • Adnewyddu eich benthyciadau ar-lein
 • Lawrlwytho Llyfrau Llafar am ddim
 • Lawrlwytho E-lyfrau am ddim

 

ID: 1996, adolygwyd 05/07/2022