Gwasanaethau Cymunedol

Gwasanaethau Cymunedol

Beth rydym nin ei gynnig?

Ymhob un o Ganghennau ein Llyfrgell fe gewch chi:

  • Gyfrifiaduron PC Mynediad Cyhoeddus â mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd
  • Gwasanaethau Argraffu
  • Wi-fi rhad ac am ddim (Sylwer: mae rhai safleoedd yn gweithredu Wi-fi ar alw)
  • Staff cyfeillgar sy’n barod i’ch helpu
  • Dewis o: lyfrau ffuglen a ffeithiol, DVDau, llyfrau plant a llyfrau llafar


Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.


Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r Gwasanaeth Llyfrgell naill ai mewn cangen neu trwy'r llyfrgell deithiol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod, ewch i Llyfrgelloedd a Diwylliant

ID: 1996, adolygwyd 15/09/2023