Gwasanaethau Cymunedol

Gweithgareddau yn ystod y dydd

Mae gweithgareddau yn ystod y dydd yn cyfeirio at weithgareddau wedi eu trefnu y gallwch ymuno â hwy y tu allan i'ch cartref yn ystod y dydd. Trefnir y gweithgareddau gan ystod o wahanol sefydliadau ledled y sector gwirfoddol a phreifat, yn ogystal â'r Gwasanaeth iechyd a'r Gwasanaethau Gofal Oedolion.  Mae rhai'n cael eu cynnig i bobl drwy'r Gwasanaethau Gofal Oedolion yn unig ac mae rhai'n agored i unrhyw un.

Mae ystod eang o weithgareddau ar gael a gall y ddarpariaeth amrywio. Fodd bynnag, mae pob un yn annog y rhyngweithiad cymdeithasol cryf hanfodol y mae ar bob unigolyn ei angen. Gellir trefnu cludiant i fynd â chi i ganolfan ac oddi yno os asesir bod angen hynny.

Mae ystod eang o sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau grŵp dan arweiniad gwirfoddolwyr. Am wybodaeth ar weithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal, cysylltwch â PAVS ar 01437 769422 neu eich Cyngor Cymuned

ID: 1997, adolygwyd 05/07/2022