Gwasanaethau Digidol

Beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld an gwefan?

Pan fyddwch yn ymweld â www.sir-benfro.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth gofnodi rhyngrwyd safonol a manylion eich patrymau ymddygiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Gwnawn hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol o’r safle.       

Casglwn yr wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n eich adnabod chi. Nid ydym yn ymdrechu o gwbl i gael gwybod pwy yw’r rheini sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r safle ag unrhyw wybodaeth sy’n fodd o adnabod pobl yn bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan gasglwn wybodaeth bersonol a byddwn yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud â hi. 

ID: 3450, adolygwyd 12/07/2021