Gwasanaethau Digidol

Creu 'Fy Nghyfrif' newydd

Mae 'Fy Nghyfrif,' sef ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein: Crëwch 'Fy Nghyfrif' newydd

Os oes gennych hen fersiwn o 'Fy Nghyfrif' (cyn 31 Mawrth 2021), bydd angen i chi greu 'Fy Nghyfrif' newydd gan na fydd eich manylion mewngofnodi presennol yn gweithio.

Dyma ein fideo sy'n ganllaw defnyddiol ar gyfer 'Sut i gofrestru':-

Beth alla i ei ddisgwyl o 'Fy Nghyfrif'?

Cyfrif cyngor ar-lein yw 'Fy Nghyfrif' sydd:

  • Yn hawdd ei ddefnyddio
  • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
  • Yn ddiogel
  • Yn gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein megis gwneud taliadau, adrodd problemau, cyflwyno ceisiadau, a gwirio gwasanaethau yn eich ardal leol (e.e. ceisiadau cynllunio a dyddiadau casglu sbwriel)

Pam dylwn i gofrestru?

Trwy gofrestru, gallwch ddechrau taith newydd ar-lein gyda ni. Bydd gennych fynediad at y canlynol:

  • Dangosfwrdd personol – lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau / y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
  • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (am eich ardal leol ac ar draws y sir)
  • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
  • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, eich adroddiadau a’ch ceisiadau

Cwestiynau cyffredin ynghylch 'Fy Nghyfrif'

Am gymorth a chefnogaeth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol wrth i chi ddefnyddio 'Fy Nghyfrif', defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem'  

 

 

 

 

 

ID: 7496, adolygwyd 09/11/2023