Gwasanaethau Digidol

Ein sgil Alexa - Pembrokeshire Council

Felly, beth yw sgìl Alexa?

Alexa yw gwasanaeth llais Amazon, y gellir ei gyrchu trwy'ch dyfais Amazon neu ap Alexa. Dim ond i chi ddweud y gair ‘Alexa’ a bydd Alexa yn ymateb. Gallwch eisoes ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer chwarae cerddoriaeth, llunio rhestrau o bethau i'w gwneud a gosod larymau, yn ogystal â chyrchu gwybodaeth am y tywydd a’r traffig a gwybodaeth amser real.

Mae sgìl Alexa yn debyg i ap. Gallwch alluogi ac analluogi sgiliau yn yr un ffordd ag y byddwch yn gosod a dadosod apiau ar eich ffôn clyfar neu lechen, gan ddod â'n cynhyrchion a'n gwasanaethau yn fyw.

Rydym wedi lansio sgìl Alexa ar gyfer y canlynol:

  • Cau Pont Cleddau
  • Casgliadau gwastraff
  • Cau ysgolion
  • Prydau ysgol

I ddechrau defnyddio'r sgìl hwn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

Cam un: Agorwch ap Alexa ar eich dyfais glyfar

Cam dau: Llywiwch i'r opsiwn 'More' yn y bar offer ar y gwaelod

Cam tri: Dewiswch yr opsiwn “Skills & Games” yn y rhestr. Dyma ble y gallwch chi reoli'r sgiliau sydd wedi'u gosod ar eich dyfais Alexa, a gosod sgiliau newydd

Cam pedwar: Dewiswch yr eicon ar gyfer 'Chwilio' yng nghornel dde uchaf eich sgrin. Gall hwn ymddangos yn wahanol yn dibynnu ar eich dyfais.

Cam pump: Chwiliwch am 'Pembrokeshire Council' yn y ddewislen hon. Dylai'r sgìl ymddangos ar ôl chwiliad byr

Cam chwech: Dylai'r sgìl ymddangos fel yr opsiwn cyntaf yn y rhestr, fel y gwelir yn y llun. Pwyswch enw'r sgìl, sef 'Pembrokeshire County Council'

Cam saith: Dewiswch yr opsiwn 'Launch' ar y sgrin hon. Dylai hyn gysylltu'r sgìl â'ch cyfrif Amazon, a chaniatáu iddo fod yn hygyrch o ddyfeisiau Alexa sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif

Cam wyth: Dylai'r sgìl ofyn am ganiatâd. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i swyddogaethau'r sgìl i gyd weithredu'n gywir, ac fe'i defnyddir i adnabod y cyfeiriad ar gyfer yr wybodaeth am wastraff a lleoliad a ddarperir gan y sgìl

Cam naw: Os hoffech chi lansio'r sgìl nawr, gallwch ddewis y ddyfais yr hoffech chi ei defnyddio a phwyso'r botwm 'Launch'

Cam deg : Mewngofnodwch i ap Alexa, a rhowch gynnig ar ddweud:

“Alexa, ask Pembrokeshire council, when is my next waste and recycling collection?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what items are due for my next collection?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, which waste containers can I leave out for collection this week?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, is the Cleddau Bridge open?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, which schools are closed today?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what’s on the primary school lunch menu today?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what’s for school dinners tomorrow?”

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'r gosodiad i gychwyn, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm yn: iot@sir-penfro.gov.uk

ID: 8945, adolygwyd 23/09/2022