Gwasanaethau Digidol

Hysbysu

Bydd ein gwasanaeth Hysbysu yn sicrhau na fyddwch yn methu taliad, casgliad, na’r newyddion diweddaraf byth eto!

Hysbysiad

E-bost

Testun (SMS)

Rhybuddion Cau Ysgolion ticiwch  -
e-Filiau'r Dreth Gyngor ticiwch ticiwch
Statws Pont Cleddau ticiwch  -
Datganiadau i'r Wasg ticiwch  -
Negeseuon Atgoffa Gwastraff ac Ailgylchu ticiwch ticiwch
Negeseuon Atgoffa Gwastraff Gardd ticiwch  ticiwch
Rhestr Tai Cartrefi Dewisedig ticiwch  -
Eiddo Ar Werth/I’w Osod ticiwch  -
Negeseuon Atgoffa’r Dreth Gyngor ticiwch ticiwch
Rhybuddion Balans Isel ‘Arlwyo heb Arian’ ticiwch ticiwch
Cyrsiau Dysgu Oedolion - Beth sydd ymlaen yn eich ardal? ticiwch  
Ymgynghoriad Cyngor ticiwch  
Gwasnaethau ar-lein newydd ticiwch ticiwch
Atgoffa Etholiad Sir Benfro ticiwch ticiwch

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch ar ''Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr), cyn dewis 'Fy Hysbysiadau'
 3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch y 'Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr)
 3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
 4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
 5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

* Ychwanegwch rif eich ffôn poced i ddeffro ein gwasanaeth hysbysu SMS.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?

Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?

Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Hysbysiadau’, gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?

Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?

Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r e-bost?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?

Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

Sut mae defnyddio negeseuon testun i dderbyn gwybodaeth am fy nghasgliadau ysbwriel?

Tecstiwch BIN DAY i 07860064551 er mwyn derbyn gwybodaeth ynglŷn â’ch casgliad nesaf (byddwch yn derbyn dyddiad y casgliad nesaf yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei gasglu)

Danfonwch CHRISTMAS WASTE COLLECTIONS i 07860064551 er mwyn gwirio os byddwch chi’n cael eich effeithio gan newidiadau i gasgliadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (byddwch yn derbyn rhestr o newidiadau i ddyddiadau’r casgliadau, ond ni fydd rhestr o’r eitemau a gesglir)

ID: 2753, adolygwyd 26/01/2023