Gwasanaethau Digidol

Hysbysiadau

Trwy gofrestru ar gyfer hysbysiadau, mae'n golygu y gallwch dderbyn ystod o rybuddion a nodiadau atgoffa.

Hysbysiad

Testun (SMS)

E-bost

Cyrsiau addysg i oedolion yn eich ardal - tick icon
Rhybuddion balans isel arlwyo heb arian tick tick icon

Hysbyseb Wythnosol Cartrefi Dewisedig Sir Benfro

- tick icon

Cau Pont Cleddau

- tick icon
Eiddo ar werth  - tick icon
Eiddo i'w osod - tick icon
Ymgynghoriadau gan y cyngor - tick icon

Casgliadau gwastraff gardd

- tick icon
Gwasanaethau ar-lein newydd tick icon tick icon
Nodiadau atgoffa etholiadol Sir Benfro tick icon tick icon

Ystafell Newyddion

- tick icon
Nodiadau atgoffa ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu -
Cau ysgolion - tick icon 

 

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch ar ''Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr), cyn dewis 'Fy Newisiadau Hysbysiadau'
  '
 3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch y 'Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr)
 3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
 4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
 5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

* Ychwanegwch rif eich ffôn poced i ddeffro ein gwasanaeth hysbysu testun (SMS).

 

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?

Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?

Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Newisiadau Hysbysiadau', gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?

Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr neges destun?

Bydd yr neges destun yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r neges destun?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?

Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

 

ID: 2753, revised 13/05/2024