Gwasanaethau Digidol

Polisi Cwcis

Defnyddio cwcis gan Gyngor Sir Penfro

Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu gosod ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at y wefan. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle.           

Cewch ddileu a rhwystro pob cwci o’n safleoedd, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o’r safle’n gweithio.

Cwcis sy’n Gwbl Angenrheidiol

DERBYN GWRTHOD

1. Yn y tabl isod, eglurir y cwcis a ddefnyddiwn a pham

Cwci 

Enw 

Diben 

 

ASP.NET_SessionId

Mae’r cwci hwn yn hanfodol a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

COMS Content Management System

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" = y math o borwr a ddefnyddioch ar eich ymweliad diwethaf
"Connection" = y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf              
"Language” = yr iaith a osodwyd ar eich porwr ar yr ymweliad diwethaf
"IP address" = cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Defnyddir hwn i helpu’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle, a deall a ydy pobl yn dychwelyd i’r safle. Fe’i defnyddir i helpu i gynllunio’r safle a chyfeirio’r ymdrech tuag at y rhannau sy’n boblogaidd.            
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 24 awr.

 

COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" – rhifau cyfeirnod yr arolygon y pleidleisioch ynddynt
Haskeys” – baner i nodi bod y cwci’n ddilys          

Defnyddir hwn i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy’n defnyddio eich dyfais, wedi pleidleisio mewn arolwg barn ar-lein ar y wefan. Caiff ei wirio wedyn pan ymwelwch â’r safle ac ni fydd y safle’n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.                     
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw’n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.

 

COOKIEASSENT

I gofnodi a ydy defnyddiwr wedi derbyn bod cwcis yn cael eu defnyddio ar wefan Cyngor Sir Penfro.

 

pcc_styleContrast 
pcc_styleSize

Defnyddir y rhain i newid cyferbynnedd i welededd uchel neu gyferbynnedd wedi pylu; neu i newid maint y ffont am resymau hygyrchedd.                      

Google Analytics

 _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y bydd ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble ddaeth ymwelwyr i’r safle, a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.                              

Tribal Family Information System

PESearchCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr a ddychwelwyd wrth chwilio ac a ddewiswyd i’w cynnwys mewn Basged / i’w Hargraffu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.

 

PECompareCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr ar gyfer y pwrpas cymharu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.           

 

PELanguageCookie

Storio’r iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Dod i ben ar ôl 12 awr.

 

PETestCookie

Defnyddir hwn i brofi a oes cwcis wedi’u galluogi yn y porwr. Caiff ei greu a’i ddileu ar unwaith.

WebOpac
Libraries System

CardId
Pin
Name
Institution

SAFLE

Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi’n awtomatig pan ddechreuir sesiwn WebOpac.

Arolwg boddhad cwsmeriaid

Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]

Defnyddir y cwcis hyn i atal cwsmeriaid rhag cael eu gwahodd i gyfranogi nifer o weithiau yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys data o gwbl sy’n gallu adnabod pobl yn bersonol. Os byddwch yn rhwystro’r cwcis hyn, ni chewch eich gwahodd i gyfranogi yn yr arolwg hwn.

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut mae eu rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org (yn agor mewn tab newydd)

I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i Google Optout (yn agor mewn tab newydd)

 

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd uwch YouTube. Efallai bydd y modd hwn yn gosod cwcis ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at ein gwefannau pan fyddwch yn clicio ar chwaraewr fideo YouTube; serch hynny, ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth gwcis sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol ar gyfer chwarae fideos a fewnosodwyd yn ôl gan ddefnyddio’r modd preifatrwydd uwch. I gael gwybod rhagor, ewch i dudalen wybodaeth YouTube am fewnosod fideos (yn agor mewn tab newydd) 

 

ID: 3443, adolygwyd 08/11/2023