Gwasanaethau Digidol

Track-it

Mae ein gwasanaeth Track-it yn eich galluogi i olrhain cynnydd eich ceisiadau ac adroddiadau ar-lein, sy'n golygu eich bod yn cael eich hysbysu bob cam o'r ffordd.

Rydym yn treialu'r gwasanaeth ar hyn o bryd gan ddefnyddio'n swyddogaeth ‘adrodd am olau stryd wedi torri’, a'r bwriad wedyn yw cyflwyno hyn ar draws ein gwasanaethau eraill.

Prosiect Peilot: Adrodd am olau stryd wedi torri

Os oes angen adrodd am olau stryd wedi torri, gallwch roi cynnig ar ein gwasanaeth Track-it.

Cyflwyno'ch adroddiad am olau stryd, a derbyn diweddariadau cynnydd trwy e-bost, a'r teclyn ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ ar ddangosfwrdd Fy Nghyfrif.

Mae ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ yn eich galluogi i fonitro cynnydd eich adroddiad mewn amser real.

I actifadu'r teclyn, dilynwch ein canllaw syml cam wrth gam:

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiad o ddefnyddio Track-it.

Cwblhewch ein arolwg adborth byr. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd.

Dolen i'r arolwg: Arolwg adborth

Am gymorth a chefnogaeth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol, defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem' 

ID: 8988, adolygwyd 17/01/2023