Gwasanaethau Digidol

Track-it

Mae ein gwasanaeth Track-it yn eich galluogi i olrhain cynnydd eich ceisiadau ac adroddiadau ar-lein, sy'n golygu eich bod yn cael eich hysbysu bob cam o'r ffordd.

 

Fideo: Gan gyflwyno… Track-iT (yn agor mewn tab newydd)

 

Rydym yn treialu'r gwasanaeth ar hyn o bryd gan ddefnyddio ein swyddogaeth 'adrodd am olau stryd wedi torri', a'r bwriad wedyn yw cyflwyno hyn ar draws ein gwasanaethau eraill.

Gwasanaethau sy'n defnyddio Track-it

Adrodd am olau stryd wedi torri

Os oes angen adrodd am olau stryd wedi torri (yn agor mewn tab newydd), gallwch roi cynnig ar ein gwasanaeth Track-it.

 

Fideo: Track-iT - Sut i roi gwybod am olau stryd sydd wedi torri (yn agor mewn tab newydd)

 

Cyflwyno'ch adroddiad am olau stryd, a derbyn diweddariadau cynnydd trwy e-bost, a'r teclyn ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ ar ddangosfwrdd Fy Nghyfrif.

Mae ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ yn eich galluogi i fonitro cynnydd eich adroddiad mewn amser real.

I actifadu'r teclyn, dilynwch ein canllaw syml cam wrth gam:

 

Fideo: Track-iT- Sut i ychwanegu’r teclyn Fy Ngheisiadau Gweithredol (yn agor mewn tab newydd)

 

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiad o ddefnyddio Track-it.

Cwblhewch ein arolwg adborth byr (yn agor mewn tab newydd). Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd.

Cymorth pellach

Am gymorth a chefnogaeth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol wrth ddefnyddio 'Track-it', defnyddiwch y ffurflen ‘rhoi gwybod am broblem (yn agor mewn tab newydd)’.

 

ID: 8988, adolygwyd 24/05/2024