COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwasanaethau i Blant anabl

Fideos Parentchannel Byw gyda phlant anabl

Gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim yw Parentchannel.tv ar gyfer rhieni a gofalwyr plant 5-19 oed sy'n cynnig cyngor arbenigol ar fagu plant drwy gyfrwng fideos byr defnyddiol.

 

Fideo: Byw gyda phlant anabl: http://www.parentchannel.tv/video/living-disabled-children

Weithiau mae gan blant anghenion dysgu gwahanol - drwy adnabod yr anghenion hyn gellir eu helpu i symud ymlaen yn yr ysgol a'r tu allan i'r ysgol. Mae'r fideo hwn yn dangos yr arwyddion y dylid cadw golwg amdanynt a'r hyn i'w wneud nesaf a lle i gael cymorth.

 

Fideo: Plant a chanddynt wahaniaethau addysgu: http://www.parentchannel.tv/video/learning-differences

Fideo: dysgu am anabledd - addysgu eich plant am anabledd:http://www.parentchannel.tv/video/learning-about-disability

ID: 1767, adolygwyd 20/12/2017