Gwasanaethau i Blant

Haen 1 Diogelu Plant

Hyfforddiant Haen 1 Amddiffyn Plant: Erbyn hyn mae hyfforddiant Diogelu Plant yn cael ei gyflwyno fel modiwl e-ddysgu ar lwyfan e-ddysgu Cyngor Sir Penfro, POD. Mae POD yn agored i gyflogeion Cyngor Sir Penfro (CSP) a defnyddwyr eraill ac mae ar gael yn y gwaith a gartref ar eich cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar.

 

Mae’r 2 ddewis canlynol ar gael (E-Ddysgu neu Weithdy):

 

E-Ddysgu (Hyfforddiant Ar-Lein)

  

E-Ddysgu

Ffurflen gais E-Ddysgu

Ar ôl derbyn eich cais, bydd cyfrif e-ddysgu’n cael ei sefydlu i chi a byddwch yn cael 14 diwrnod i gwblhau’r modiwl. Ar ôl 14 diwrnod, bydd y cyfrif yn cael ei ddadactifadu. Ni fydd nodyn atgoffa yn cael ei anfon felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r cwrs o fewn y cyfod amser penodol.

Gweler hefyd: ‘Hysbysiad Pwysig ynglŷn â chwblhau’r cwrs’ (manylion isod)

 

Hysbysiad Pwysig ynglŷn â chwblhau’r Modiwl E-ddysgu

Er mwyn sicrhau eich bod wedi cwblhau’r modiwl, caiff tystysgrif ei greu ar ddiwedd y cwrs. Os nad ydych yn derbyn tystysgrif, efallai fod hynny’n arwydd nad yw holl adrannau’r cwrs wedi’u cwblhau. Os oes gennych unrhyw ymholiad am y cwblhau, cysylltwch â Thîm Pod os gwelwch yn dda.

 

Ar gyfer pob ymholiad E-ddysgu Haen 1, cysylltwch â POD, os gwelwch yn dda:

  • Ebost
  • Ffôn

 

 

Gweithdy

I’r rhai sydd heb ddyfais electronig

Mae RHESTR AROS ar waith ar gyfer y cwrs yma pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu trefnu.  Gweler y ffurflen atodol am fanylion.

Dyddiad Dechrau Diwedd Lleoliad

I’w gyhoeddi

 I’w gyhoeddi

I’w gyhoeddi

 I’w gyhoeddi

 

Ar gyfer pob ymholiad Gweithdy Haen 1, cysylltwch â:

  • Ebost
  • Ffôn
  • Ffacs

 

Ceisiadau Hyfforddiant Haen 1
Archifdy Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
SA61 2PE
ID: 2393, adolygwyd 16/04/2018