Gwasanaethau i Blant

Hyfforddiant Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion

Mae’r Hyfforddiant Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion bellach yn cael ei gyflwyno fel modiwl e-ddysgu ar lwyfan e-Ddysgu Cyngor Sir Penfro, POD. Mae POD yn agored i weithwyr Cyngor Sir Penfro (CSP), rhai sefydliadau allanol sy'n dod i gysylltiad â lleoliadau Gofal Cymdeithasol/Addysg neu staff sy'n gweithio yn adeiladau'r Cyngor Sir e.e. gwirfoddolwyr. 

E-ddysgu

I wneud cais am gyfrif 

Ar gyfer ymholiadau e-Ddysgu Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion, cysylltwch â POD:

pod@pembrokeshire.gov.uk

(01437) 77 6421

Mae’r hysbysiad hwn yn egluro pam rydym yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y defnyddir eich gwybodaeth a beth rydym yn ei wneud â’r wybodaeth a gasglwn. Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

ID: 2393, adolygwyd 20/10/2023