Gwasanaethau i Blant

Rhifau Cysylltu a Dolenni ar gyfer gwasanaethau cymorth:

TGP Cymru (yn agor mewn tab newydd)  - admin@tgpcymru.org.uk

Barnardos (yn agor mewn tab newydd) 

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc: 01437 773774

Childline: 0800 1111 

Llinell Gymorth Camdriniaeth Deuluol (yn agor mewn tab newydd) 0808 8010800 (24 Awr) 

Prosiect Garth - 01437 763233

MIND (yn agor mewn tab newydd) 

NSPCC (yn agor mewn tab newydd): 0808 800 5000

PATH (yn agor mewn tab newydd)  

Cymdeithas Wasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

Cymorth i Fenywod Sir Benfro 01437 769564 (24 Awr)

Heddlu: 101 (999 newn Argyfwng)

The Sanctuary Service (yn agor mewn tab newydd)

Prosiect Ieuenctid Tanyard 01646 680068 

Canolfannau Galw Heibio Ymgynghori ynghylch Iechyd ar gyfer Pobl Ifanc – am y manylion holwch eich Meddyg Teulu neu’ch Canolfan Ieuenctid leol. 

Voices from Care (Cymru) (yn agor mewn tab newydd) 

ID: 1811, adolygwyd 20/10/2023