Gwasanaethau i Blant

Tîm o Amgylch y Teulu

Gwybodaeth i Deuluoedd

Beth yw’r Tîm o Amgylch y Teulu?

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (y Tîm) yn wasanaeth cymorth i chi a’ch teulu. Dangoswyd ei fod ar ei orau pan fydd teuluoedd eu hunain yn penderfynu pa newidiadau cadarnhaol yr hoffent eu gwneud i fywyd y teulu.

Bydd y Tîm yn cynorthwyo teuluoedd i wneud y newidiadau hyn. Gall hyn arwain at ddyfodol mwy cadarnhaol i’w plant.

I ddarganfod beth gallai gweithiwr Tîm o Amgylch y Teulu cynnig i'ch teulu, a sut i ddod o hyd i'r gwasanaeth, gwelwch y daflen 
Taflen Tîm o Amgylch y Teulu.  

Canolfan y Tîm o Amgylch y Teulu yw:

Canolfan Dechrau'n Deg Pennar
Parc y Groes
Pennar
Doc Penfro
SA72 6SW

FFon:01437 770023

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol

Beth yw’r Tîm o Amgylch y Teulu?

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (y Tîm) yn wasanaeth i deuluoedd sy’n dymuno gwneud newidiadau cadarnhaol i fywyd y teulu, ond sydd angen cymorth i wneud y newidiadau hynny.

Yn ôl ymchwil, pan fydd teuluoedd yn penderfynu eu hunain pa newidiadau cadarnhaol yr hoffent eu gwneud ac yn cael cymorth i wneud y newidiadau hynny, mae’r canlyniadau hirdymor i fywyd eu plant yn fwy sylweddol ac yn fwy cynaliadwy.

I ddarganfod beth yw rôl y gweithiwr gyda'r teulu, sut i gyfeirio teulu a beth sy'n digwydd nesaf, gwelwch 
Tîm o amgylch y Teulu: Taflen Ffeithiau i weithwyr proffesiynol.  

 FFURFLEN ATGYFEIRIO TÎM O GWMPAS Y TEULU (TAF)

 Cysylltiadau Defnyddiol:

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

ID: 1812, adolygwyd 21/02/2020