Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Apwyntiadau

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Adain y Gogledd: apwyntiadau wedi'u trefnu ymlaen llaw

Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ar agor ar sail apwyntiad yn unig o ddydd Llun Medi 6ed ar gyfer y rhai sydd wedi derbyn apwyntiadau ar gyfer materion sy'n ymwneud â thai.

Dim ond os ydych chi wedi cael apwyntiad sy'n gysylltiedig â thai y byddwch yn gallu dod i mewn neu os:

  • Na allwch dalu ar-lein neu'n uniongyrchol i mewn i fanc neu swyddfa bost
  • Os ydych chi'n agored i niwed ac mewn argyfwng

Bydd y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gweithredu rhwng 9am a 12pm ac 1pm i 4pm.

Gofynnir i unrhyw un sy'n mynychu apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw ddilyn cyfarwyddiadau'r staff a chadw at y mesurau Covid-19 sydd ar waith bryd hynny i gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel.

Dyma ein fideos defnyddiol i'ch tywys chi:

 Cyrraedd a dechrau eich cyfarfod dros fideo

 

Ymuno a'ch dechrau eich cyfarfod ar iPhone neu iPad

  Ymuno a'ch cyfarfof ar ffonau neu dabledi Android

 Ymuno a chyfarfod Microsoft Teams o'ch cyfrifiadur

Datganiad Preifatrwydd: Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai

ID: 8115, adolygwyd 16/03/2023