Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cysylltwch Chyngor Sir Penfro

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Aberdaugleddau a Neyland yn cau ar y 30ain o Fehefin 2019. Anogir cwsmeriaid sy’n defnyddio’r canolfannau hyn i wneud trefniadau gwahanol.

Sylwer, efallai y caiff galwadau i’n Canolfan Gyswllt eu recordio at ddibenion hyfforddi.

 

Cyswllt mewn argyfwng

Mewn argyfwng tu allan i oriau swyddfa ar : 01437 771891

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Dywedwch wrth rywun mewn awdurdod yr ydych yn teimlo’n gyfforddus yn siarad ag ef, er enghraifft:   

Ffoniwch: 01437 764551 / Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau  03003 332222 

 

Ysgrifennwch neu Ymwelwch â :

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Benfro. SA61 1TP

ID: 577, adolygwyd 15/05/2019