Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cysylltwch Chyngor Sir Penfro

Sylwer, efallai y caiff galwadau i’n Canolfan Gyswllt eu recordio at ddibenion hyfforddi.

Cyswllt mewn argyfwng

Mewn argyfwng tu allan i oriau swyddfa: 0345 6015522

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Dywedwch wrth rywun mewn awdurdod yr ydych yn teimlo’n gyfforddus yn siarad ag ef, er enghraifft:   

Ffoniwch: 01437 764551

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 03003 332222 

Ysgrifennwch neu ymwelwch â 

Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA61 1TP

ID: 577, adolygwyd 17/01/2023