Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cysylltwch Chyngor Sir Penfro

 

Mae ein Canolfannau Gwasanethau i Gwsmeriaid yn Hwlffordd (Adain y Gogledd, Neuadd y Sir), Abergwaun, Neyland, Aberdaugleddau, a Doc Penfro ar agor ddydd Llun i Gwener 

Sylwer, efallai y caiff galwadau i’n Canolfan Gyswllt eu recordio at ddibenion hyfforddi.

Cyswllt mewn argyfwng

Mewn argyfwng tu allan i oriau swyddfa ar : 0845 601 5522

Ysgrifennwch neu Ymwelwch â :

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Benfro. SA61 1TP

ID: 577, adolygwyd 13/03/2019