COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cysylltwch Chyngor Sir Penfro

Sylwer, efallai y caiff galwadau i’n Canolfan Gyswllt eu recordio at ddibenion hyfforddi.

 

Cyswllt mewn argyfwng

Mewn argyfwng tu allan i oriau swyddfa ar : 0345 6015522

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn cael ei gam-drin, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Dywedwch wrth rywun mewn awdurdod yr ydych yn teimlo’n gyfforddus yn siarad ag ef, er enghraifft:   

Ffoniwch: 01437 764551 / Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau  03003 332222 

 

Ysgrifennwch neu Ymwelwch â :

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Benfro. SA61 1TP

ID: 577, adolygwyd 28/09/2020