Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Ganolfan Wybodaeth a Chaffi Dinbych-y-pysgod

Upper Park Road
Dinbych-y-Pysgod
SA70 7LT
Ffôn: 01437 775603
 

Bydd y Ganolfan hon ar agor

  • Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 9.30am - 1pm and 1.45pm to 4.30pm
 

Dechreuodd Dinbych-y-pysgod ddod yn fan poblogaidd dros ddau can mlynedd yn ôl pan ddechreuodd atyniadau'r môr gystadlu â'r sbâu mewndirol ffasiynol.  Cafodd y tai hynafol, a oedd wedi dadfeilio, eu hailadeiladu yn nulliau cyfnod y Rhaglywiaeth a'r cyfnod Fictoraidd cynnar a chafodd y strydoedd a'r alïau, o fewn y muriau o'r ddeuddegfed ganrif, eu gweddnewid yn siopau, bwytai, caffes a barrau.

Gyda phedwar traeth, gwyliau rheolaidd, bywyd nos llwyddiannus, ogofâu a beddau o Oes y Cerrig, ceyrydd Oes yr Haearn, cestyll Normanaidd a llawer rhagor, gallai gymryd amser hir i chi ddarganfod Dinbych-y-pysgod, felly mae ein canolfan wybodaeth yma i’ch helpu.

Mae’r ganolfan yn addas i bobl anabl, ac mae wedi’i lleoli ar Upper Park Road ger y maes parcio aml-lawr.

Yn ogystal â darparu gwybodaeth am yr ardal o gwmpas, mae gan Ganolfan Wybodaeth a Chaffi Dinbych-y-pysgod gadeiriau olwyn i’w llogi (nid rhai trydanol), ac yn gwerthu allweddi radar, tocynnau parcio, mapiau, diodydd poeth ac oer, byrbrydau a chacennau.

Mae gan y ganolfan gyfrifiadur sydd am ddim i’w ddefnyddio ac sy’n cysylltu â gwefan Darganfod Sir Benfro.

ID: 2578, adolygwyd 31/10/2019