Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Strategaeth Newid Sianeli Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Ein nod trosfwaol yn y strategaeth hon yw: 

“Annog a chefnogi cwsmeriaid i ddefnyddio sianeli digidol ar gyfer cyfathrebu a chyrchu neu dalu am wasanaethau”

Trwy ddewis symud ar-lein i gael mynediad at wasanaethau a thalu amdanynt, gall cwsmeriaid elwa o hyblygrwydd a rhwyddineb mynediad ymhlith manteision eraill.

Dangoswyd bod trafodion digidol yn costio llawer llai i sefydliadau na rhai wyneb yn wyneb neu alwadau ffôn traddodiadol trwy ganolfannau cyswllt. Felly, mae gan ddefnyddio sianeli digidol y potensial i wneud arbedion sylweddol a gwella'r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn bwriadu cyflawni hyn, gweler ein .

ID: 5630, adolygwyd 17/01/2023