Gwasanaethau i Oedolion

Gwasanaethau i Oedolion

Ar ryw adeg yn eu bywydau mae nifer o bobl yn teimlo bod angen cymorth a chefnogaeth arnynt ymdopi â gofynion bywyd bob dydd. Rydym yn cydnabod bod gan bob unigolyn ei amgylchiadau a’r gofynion penodol. Bwriad gofal yn y gymuned yw galluogi pobl i fyw mor anibynnol â phosib ac i ddiogelu’r rheiny sy’n agored i niwed.

Mae AskSARA yn offeryn hunan-asesu mynediad cyflym sy'n darparu gwybodaeth a chyngor a ysgrifennwyd gan therapyddion galwedigaethol am offer a all gynorthwyo gyda byw'n annibynnol.

Cael hunan-asesiad AskSARA (yn agor mewn tab newydd)

Sylwch nad yw AskSARA yn disodli asesiad anghenion gan Wasanaethau Gofal Cymdeithasol neu Iechyd 

Am asesiad annibynnol llawn o'ch anghenion, cysylltwch â ni ar 01437 764551

 

 

 

ID: 2543, adolygwyd 07/05/2024