Gwasanaethau i Oedolion

Cyngor a chefnogaeth i ofalwyr, teulu a ffrindiau

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth i bobl sy’n cefnogi perthnasau neu ffrindiau i fyw’n annibynnol ac nid yn unig i’r bobl hynny sy’n dymuno parhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Efallai na fyddwch yn ystyried eich hun yn swyddogol fel ‘gofalwr’ ond os ydych yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i rywun yn rheolaidd er mwyn ei helpu i fyw’n annibynnol, yna rydych yn ofalwr. Mae’r bennod hon yn rhoi gwybodaeth i chi am sefydliadau a gwasanaethau a all ddarparu’r cymorth y mae ar y ddau ohonoch ei angen.

ID: 2193, adolygwyd 23/02/2024