Gwasanaethau i Oedolion

Gwasanaethau i Oedolion

Ar ryw adeg yn eu bywydau mae nifer o bobl yn teimlo bod angen cymorth a chefnogaeth arnynt ymdopi â gofynion bywyd bob dydd. Rydym yn cydnabod bod gan bob unigolyn ei amgylchiadau a’r gofynion penodol. Bwriad gofal yn y gymuned yw galluogi pobl i fyw mor anibynnol â phosib ac i ddiogelu’r rheiny sy’n agored i niwed.

 

 

 

ID: 2543, adolygwyd 14/06/2022