Gwasanaethau Iechyd a Lles

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol a daeth yn gyfraith ar 1 Mai 2014. Daeth i rym ar 6 Ebrill 2016.

Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella ffyniant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, ac ar gyfer gweddnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) neu cliciwch yma i weld y fersiwn hawdd ei ddarllen ar gyfer pobl ifanc.

Os ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru mae dogfennau sy’n dangos sut mae’r ddeddf hon yn effeithio ar wahanol bobl / gweithwyr proffesiynol yng Nghymru, e.e. os ydych chi’n ofalwr – fe gewch y wybodaeth berthnasol yma.

Mae gan Gyngor Gofal Cymru ganolbwynt dysgu lle gallwch gael gwahanol wybodaeth.

Rhifau a dolenni hanfodol

1. Galw Iechyd Cymru Mae gwefan Galw Iechyd Cymru’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth am iechyd gan gynnwys manylion deintyddion, fferyllfeydd, clinigau iechyd rhywiol a grwpiau cefnogi yn eich ardal yn ogystal gwyddoniadur iechyd A-Y.

Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

2. Gwyddoniadur Iechyd A - Y Gwybodaeth amar gyflyrau meddygol a thriniaethau.

Galw Iechyd Cymru - Gwyddoniadur (mae’n agor ffenestr newydd)

3. Dewis yn Ddoeth Bydd Dewis yn Ddoeth yn helpu i chi benderfynu a oes arnoch angen sylw meddygol os ewch yn sâl. Mae’n egluro’r hyn a wna pob gwasanaeth GIG, a phryd ddylid ei ddefnyddio.

Dewis yn Ddoeth (mae’n agor ffenestr newydd)

4. Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) mae i’w cael yn y rhan fwyaf o ysbytai. Maent yn helpu pobl sy’n dangos arwyddion o fod yn wael iawn neu a anafwyd yn ddrwg. Os ffoniwch chi 999 a dweud wrth y gweithredwr bod argyfwng meddygol, bydd cerbyd ymateb yn cael ei anfon i’ch lleoliad.

GIG Cymru - Gwasanaethau Iechyd Lleol (mae’n agor ffenestr newydd)

5. Bwrdd Iechyd Hywel Dda Bwrdd Iechyd Hywel Dda sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau gofal iechyd angenrheidiol yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro a gwella iechyd a ffyniant y trigolion.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda (mae’n agor ffenestr newydd)

6. Iechyd yng Nghymru Iechyd yng Nghymru yw’r porth i wybodaeth am iechyd a gwasanaethau GIG yng Nghymru. Fe welwch strategaethau, polisïau, ystadegau a data yn ogystal â’r newyddion diweddaraf, ymchwil a swyddi ar-lein. Mae gwefan Iechyd yng Nghymru’n cyfateb i wefan Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd) porth i wybodaeth a chyngor ynghylch eich iechyd personol.

Iechyd yng Nghymru (mae’n agor ffenestr newydd)

7. Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwarchod a gwella iechyd a ffyniant poblogaeth Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

ID: 1749, adolygwyd 21/08/2017