Gwasanaethau Iechyd a Lles

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Yn cael cynnig chwistrelliad i'r trwyn i'w hamddiffyn rhag y ffliw.

Gallwch gael cyngor o'ch meddygfa, neu gan nyrs ysgol, ymwelydd iechyd neu Iechyd Cyhoeddus Cymru (yn agor mewn tab newydd).

 

ID: 1758, adolygwyd 29/09/2023