Gwasanaethau Iechyd a Lles

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Yn cael cynnig chwistrelliad i'r trwyn i'w hamddiffyn rhag y ffliw.

Gallwch gael cyngor o'ch meddygfa, neu gan nyrs ysgol, ymwelydd iechyd neu Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

ID: 1758, adolygwyd 09/09/2022