Gwasanaethau Iechyd a Lles

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Young Minds (yn agor mewn tab newydd) 0808 802 5544 yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor rhad ac am ddim a chyfrinachol dros y ffôn ac ar-lein, i unrhyw oedolyn sy'n pryderu am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed.

Mae'r Cyngor ar bopeth (yn agor mewn tab newydd) yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim ar faterion cyfreithiol, arian, budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill. I wneud apwyntiad yng Nghymru, ffoniwch: 08444 77 20 20

 

 

ID: 1757, adolygwyd 29/09/2023