Gwasanaethau Iechyd a Lles

Rhoi'r gorau i ysmygu

Os ydych yn dymuno rhoi'r gorau i ysmygu, ewch i wefan Rhoi'r Gorau i Ysmygu y GIG lle gallwch archebu pecyn cymorth rhad ac am ddim sy'n cynnwys llawer o adnoddau a gwybodaeth am roi'r gorau i ysmygu.

NHS Smokefree 

 

ID: 1753, adolygwyd 09/09/2022