Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Fy Nhrên Cymru - Grwpiau Cymdeithasol

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ hefyd yn cyflwyno sgyrsiau i grwpiau cymdeithasol ledled y De-orllewin – mae’r sgyrsiau hyn yn tynnu sylw at beryglon oedolion yn tresmasu, hyd yn oed cymryd llwybr tarw ar draws y cledrau.

Mae’r sgyrsiau anffurfiol hyn yn rhoi cynghorion ac awgrymiadau hefyd ynghylch teithio ar adegau llai prysur a’r ffyrdd gorau o gael hyd i gynigion arbed arian.

Traveline.Cymru 

Cerdyn Trên Hŷn

Two Together Railcard

Cerdyn Trên Pobl Anabl

 

ID: 4076, adolygwyd 14/06/2022