Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Fy Nhren Cymru - Galw holl Ysgolion!

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ eisiau siarad â hollddisgyblion Blwyddyn 8 ledled y De-orllewin! 

Ydych chi’n gwybod popeth am oblygiadau tresmasu ar neu ger y cledrau? Ydych chi’n ymwybodol faint mae hyn yn effeithio ar yrwyr y trenau? 

Mae gennym filoedd o groesfannau rheilffordd ar hyd a lled Cymru - gadewch i ni dynnu sylw at sut i’w defnyddio’n ddiogel. 

Cynnwrf! Nid ar beilotiaid yn unig y mae’n effeithio! Sut allai effeithio arnoch yn yr orsaf drenau?

Cael cynghorion ac awgrymiadau arbed arian a chael y gallu a gwybodaeth ymarferol ar ddefnyddio’r trên fel dull o deithio ecogyfeillgar ac annibynnol.   

 

 

ID: 4074, adolygwyd 22/09/2022

Fy Nhrên Cymru - Grwpiau Cymdeithasol

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ hefyd yn cyflwyno sgyrsiau i grwpiau cymdeithasol ledled y De-orllewin – mae’r sgyrsiau hyn yn tynnu sylw at beryglon oedolion yn tresmasu, hyd yn oed cymryd llwybr tarw ar draws y cledrau.

Mae’r sgyrsiau anffurfiol hyn yn rhoi cynghorion ac awgrymiadau hefyd ynghylch teithio ar adegau llai prysur a’r ffyrdd gorau o gael hyd i gynigion arbed arian.

Traveline.Cymru 

Cerdyn Trên Hŷn

Two Together Railcard

Cerdyn Trên Pobl Anabl

 

ID: 4076, adolygwyd 14/06/2022

Fy Nhren Cymru

Yn 2016 y ‘ganed’ Fy Nhrên Cymru o ganlyniad i Gymorth Ariannol Cymunedol gan Great Western Railway. 

Yn ‘Fy Nhrên Cymru’ rydym eisiau targedu cenhedlaeth nesaf darpar ddefnyddwyr trenau yn Ne-orllewin Cymru a chwalu unrhyw rwystrau all godi. 

 

ID: 4072, adolygwyd 22/09/2022

Cysylltiadau Defnyddiol Rheilffordd

Trafnidiaeth Cymru 

Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol 


ID: 1579, adolygwyd 22/09/2022

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro draean yn rhatach

Mae Tocyn Rheilffordd Sir Benfro ar gael ar bob siwrnai yn Sir Benfro, a chyn belled ag Abertawe trwy Gaerfyrddin. Mae'r cerdyn rheilffordd ar gael i drigolion 16 oed neu hŷn, sydd â chodau post dewisedig yn Sir Benfro. Pris y cerdyn rheilffordd yw £10.00 ac mae e'n ddilys am flwyddyn. Bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i gael disgownt o 34% ar brisiau teithio ar drenau lleol.

Does dim isafswm pris teithio a gallwch brynu'ch cerdyn rheilffordd mewn unrhyw orsaf a staff ynddi.

 

ID: 1580, adolygwyd 22/09/2022

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Mae'r cwmni trenau Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru. I gael gwybodaeth am yr holl docynnau a Chardiau Rheilffordd sydd ar gael yn ardal Sir Benfro, yn ogystal â holl amserlenni Trafnidiaeth Cymru, cysylltiadau gyda bysiau a llongau.

Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol 

 

 

 

ID: 228, adolygwyd 22/09/2022