Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Cysylltiadau Defnyddiol Rheilffordd

Arriva Trains Cymru www.arrivatrainswales.co.uk (agor ffenestr newydd)

Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol Ymholiadau Rheilffordd Genedlaethol (Prydain) (agor ffenestr newydd)
08457 48 49 50 (24 awr)
0845 60 40 500 (Gwasanaeth Cymraeg)
0845 60 50 600 (Ffôn Testun)  

ID: 1579, adolygwyd 23/11/2017

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro draean yn rhatach

Mae Tocyn Rheilffordd Sir Benfro ar gael ar bob siwrnai yn Sir Benfro, a chyn belled ag Abertawe trwy Gaerfyrddin. Mae'r cerdyn rheilffordd ar gael i drigolion 16 oed neu hŷn, sydd â chodau post dewisedig yn Sir Benfro. Pris y cerdyn rheilffordd yw £5.00 ac mae e'n ddilys am flwyddyn. Bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i gael disgownt o 34% ar brisiau teithio ar drenau lleol.

Does dim isafswm pris teithio a gallwch brynu'ch cerdyn rheilffordd mewn unrhyw orsaf a staff ynddi.

PDF Cerdyn Rheilffordd

ID: 1580, adolygwyd 23/11/2017

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Mae'r cwmni trenau Arriva Trains Wales yn cynnal gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru. I gael gwybodaeth am yr holl docynnau a Chardiau Rheilffordd sydd ar gael yn ardal Sir Benfro, yn ogystal â holl amserlenni Arriva Trains Cymru, cysylltiadau gyda bysiau a llongau, gwelwch:


Ar gyfer Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol gwelwch arrivatrainswales

neu ffonio’r Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol ar nationalrail

08457 48 49 50 (24 awr)

0845 60 40 500 (Gwasanaeth Cymraeg)

0845 60 50 600 (Ffôn Testun)

 

 

ID: 228, adolygwyd 13/10/2017