Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro draean yn rhatach

Mae Tocyn Rheilffordd Sir Benfro ar gael ar bob siwrnai yn Sir Benfro, a chyn belled ag Abertawe trwy Gaerfyrddin. Mae'r cerdyn rheilffordd ar gael i drigolion 16 oed neu hŷn, sydd â chodau post dewisedig yn Sir Benfro. Pris y cerdyn rheilffordd yw £10.00 ac mae e'n ddilys am flwyddyn. Bydd gan ddeiliad y cerdyn hawl i gael disgownt o 34% ar brisiau teithio ar drenau lleol.

Does dim isafswm pris teithio a gallwch brynu'ch cerdyn rheilffordd mewn unrhyw orsaf a staff ynddi.

 

ID: 1580, adolygwyd 22/09/2022