Gwastraff ac Ailgylchu

Chwilio am eich Diwrnod Biniau

##ALTURL## Newidiadau i fagiau gwastraff gweddilliol

Newidiadau i fagiau gwastraff gweddilliol

Bellach, bydd gwastraff gweddilliol, na ellir ei ailgylchu yn cael ei gasglu mewn bagiau du a ddarperir gan y cartref. Gallwch barhau i ddefnyddio unrhyw fagiau llwyd sy’n weddill.
##ALTURL## Bagiau a bocsys ychwanegol

Bagiau a bocsys ychwanegol

gallwch gael cyflenwadau pellach o’r lleoedd canlynol a Gall cwsmeriaid ofyn am fwy o fagiau gwastraff bwyd drwy dodi nodyn ar eu cadi pan fyddant yn cael eu rhoi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod casgl

GWASANAETH GWYBODAETHID: 17, revised 25/03/2024