Ailgylchu wrth fynd

Gallwch chi ailgylchu'ch sbwriel ar sawl traeth yn Sir Benfro

Mae nifer aruthrol o bobl yn dod i fwynhau traethau trawiadol, arobryn Sir Benfro bob blwyddyn, ac maent yn cynhyrchu maint sylweddol o wastraff.

Mae Tonnau, Tywod a Thwtio yn darparu cyfleusterau wrth fynd ar gyfer ailgylchu. Gall pobl leol ac ymwelwyr ailgylchu eu gwastraff, mewn modd mor rhwydd ag y gallant gartref, tra maent yn joio tirweddau bendigedig ledled Sir Benfro.

Beth am Ailgylchu dros Sir Benfro a helpu i gadw'n traethau'n lân.

Beth allwch chi ei ailgylchu  ar y traethau?

  • Biniau ailgylchu gwastraff cymysg  - cofiwch gynnwys papur, cardbord, caniau, tuniau, poteli plastig.
  • Biniau gwydr (nid ar gael ym mhob man) - cofiwch gynnwys poteli a jariau gwydr.
  • Biniau sbwriel - byddwch cystal â dodi pob peth arall yn y bin sbwriel cyffredinol.

Cafodd Tonnau, Tywod a Thwtio ei ran-ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o dan y Rhaglen Cydgyfeirio a Rhaglen Gwella Traethau Môr Glas.

Llyfryn Gwybodaeth am Apeliadau

 

ID: 309, revised 27/03/2023