Gwastraff Masnachol

Gwasanaeth gwastraff masnachol Ailgylchu

Eich gwastraff Eich cyfrifoldeb - Eich Dyletswydd Gofal gyfreithiol

Fel busnes, mae gennych 'Ddyletswydd gofal' gyfreithiol i sicrhau bod unrhyw wastraff y byddwch yn ei gynhyrchu wrth redeg eich busnes, waeth pa mor fychan yw'r swm, yn cael ei drin yn gywir.

Nid yw o bwys p'un a ydych yn rhedeg siop ar y gornel neu gwmni gweithgynhyrchu mawr, mae angen i chi gael gwared â'ch gwastraff annomestig/masnachol yn gyfreithlon neu gellwch eich cael eich hun yn wynebu dirwyon enfawr.

ID: 758, adolygwyd 08/02/2023