Gwastraff Masnachol

Beth allaf i ei ailgylchu

Beth allwch chi ei ailgylchu gyda ni

 • Plastigau, caniau, aerosolau gwag, ffoil a chartonau bwyd a diod ✓
 • Cerdyn a chardfwrdd ✓
 • Papur ✓
 • Poteli a jariau gwydr ✓
 • Gwastraff Bwyd ✓
 • Tecstilau heb eu gwerthu ✓
 • Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff heu eu gwerthu ✓

Annerbyniol

 • Tybiau plastig du neu frown, deunydd lapio, bagiau plastig a ffilm, pacedi creision, deunydd lapio swigen neu fagiau bwyd
 • Cardbord budr neu wedi’i staenio, polystyren, deunydd lapio plastig, deunydd lapio swigen neu unrhyw wastraff arall
 • Hancesi papur, papur cegin, napcynau, papur glas neu frown
 • Cynwysyddion pyrex, gwydrau yfed, gwydr ffenestr neu fylbiau golau
 • Pecynnu bwyd, napcynau, papur glas, hambyrddau ffoil, saim, olew, hylifau neu unrhyw sgil- gynhyrchion anifeiliaid risg uchel

Gwastraff ac Ailgylchu Halogedig

Er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio’n llawn â’r rheoliadau ailgylchu newydd, mae’n rhaid i chi sicrhau bod eich gwastraff ailgylchu yn cael ei wahanu’n gywir i’w gasglu.

Os yw’r deunyddiau ailgylchu anghywir yn gymysg neu os caiff deunydd ailgylchu ei waredu fel gwastraff cyffredinol, ni fyddwn yn gallu casglu eich gwastraff a/neu ailgylchu nes bod yr ailgylchu wedi’i dynnu allan neu ei wahanu’n gywir.

Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y mater a’r camau sydd angen i chi eu cymryd.

Gallai gwastraff a/neu ddeunydd ailgylchadwy halogedig/cymysg arwain at gostau ychwanegol i’ch busnes a dirwyon gan Cyfoeth Naturiol Cymru os byddwch yn parhau i gymysgu gwastraff a/neu ddeunydd ailgylchadwy yn anghywir.

Os na fyddwch chi/eich busnes yn cydymffurfio â’r rheoliadau ailgylchu newydd, gallai Cyngor Sir Penfro ystyried terfynu eich cytundeb.

 

 ID: 765, adolygwyd 26/04/2024