Gwastraff Masnachol

Dyletswydd Gofal

Dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd, caiff unrhyw wastraff a gynhyrchir wrth redeg busnes ei reoleiddio drwy gyfraith.  Mae’r ‘Ddyletswydd Gofal’ gyfreithiol am wastraff yn berthnasol i bob busnes ac os byddwch yn methu â chydymffurfio â'r ddyletswydd hon, gallai olygu bod eich busnes yn cael ei erlyn ac yn derbyn dirwy drom.

Mae arnom eisiau gwneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd.

Nid yw eich trethi busnes yn talu am gasglu gwastraff o fusnesau. Rhaid peidio â thrin gwastraff masnachol fel gwastraff tŷ; cael gwared arno mewn casgliadau gwastraff tŷ a ddarperir gyda ni na'i roi mewn biniau sbwriel ar y stryd.

ID: 759, adolygwyd 08/02/2023