Gwastraff Masnachol

Dyletswydd Gyfreithiol i Ailgylchu

O fis Ebrill 2024, bydd yn orfodol i bob busnes yng Nghymru wahanu eu gwastraff at ddibenion ailgylchu. Mae hyn yn golygu na ellir casglu ailgylchu yn gymysg mwyach

Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i ddeunyddiau ailgylchu yr ydych yn cael gwared arnynt ar hyn o bryd fel Ailgylchu Cymysg Sych (DMR) mewn bagiau ailgylchu masnachol clir gael eu gwahanu, eu storio, eu casglu a’u hailgylchu ar wahân.

ID: 761, adolygwyd 26/04/2024