Gwastraff Masnachol

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd

Rhwng 26 Chwefror a 29 Tachwedd 2024, rydym yn cynnig casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos i fusnesau. Cyfeiriwch at y ddogfen tariff am y taliadau diweddaraf.

Mae’r cynllun yn eich galluogi i gael gwared ar:

Beth alla i ei roi yn y bin?

 • Gwrych, canghennau coed a llwyni wedi’u torri 

 • Gwreiddiau

 • Glaswellt a deunydd wedi’i gribinio 

 • Dail

 • Planhigion, blodau a chwyn

NI chaniateir yr eitemau canlynol:

 • Bagiau, potiau a hambyrddau plastig 

 • Brics, rwbel, pridd a cherrig

 • Ffensys, stanciau a rhannau sied

 • Gwastraff bwyd gan gynnwys gwastraff plicio

 • Deunydd gwely anifeiliaid, sbwriel ac ysgarthion

 • Bonion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd, ewch i

www.sir-benfro.gov.uk/casglu-gwastraff/casgliadau-gwastraff-ardd

Eisiau cofrestru?

Os yw’r gwasanaeth yn iawn i chi, cysylltwch â’n Tîm Gwastraff Masnach yn

tradewaste@pembrokeshire.gov.uk neu fel arall, ffoniwch 01437 775900.

ID: 11515, adolygwyd 20/03/2024