Gwastraff Masnachol

Llety hunanddarpar a llety gwyliau

A yw hyn yn cynnwys llety hunanddarpar a llety gwyliau?

Yr ateb byr yw ydy. Os ydych chi’n defnyddio’ch eiddo ar gyfer busnes, sef ei osod fel tŷ gwyliau neu lety hunanddarpar neu’n ei redeg fel tŷ llety, rhaid i chi fod â threfniadau gwastraff ac ailgylchu masnachol ar waith. 

Mae Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012 yn datgan na chaniateir i lety gwyliau a llety hunanddarpar ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff a deunydd ailgylchadwy domestig y Cyngor lleol. Mae hyn oherwydd bod gwastraff o eiddo a ddefnyddir wrth redeg busnes (gan gynnwys unrhyw “eiddo domestig a ddefnyddir wrth redeg busnes ar gyfer darparu llety hunanddarpar”) yn cael ei ddosbarthu fel gwastraff masnachol. Felly mae'n ofynnol i chi gael contract gwastraff masnachol. Mae hyn yn berthnasol p'un a yw'ch eiddo wedi'i gofrestru ar gyfer talu ardrethi annomestig/busnes, y dreth gyngor, neu bremiwm y dreth gyngor ai peidio.

Nid yw hyn yn cynnwys y gwastraff a'r deunydd ailgylchadwy a gynhyrchir pan ddefnyddir yr eiddo hwn fel prif breswylfa neu ail gartref, sy'n gymwys ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff a deunydd ailgylchadwy domestig safonol, sydd yn rhad ac am ddim, gan Gyngor Sir Penfro. 

Gwasanaeth gwastraff masnachol Ailgylchu

 

ID: 11242, adolygwyd 19/12/2023