Gwastraff Masnachol

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn hyderus y gallwn weithio gyda chi a'ch busnes i ailgylchu mwy ac arbed arian i'ch busnes. Os ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu newydd a'r costau cysylltiedig, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â'n Hadran Gwastraff Masnachol a byddant yn hapus i'ch cynorthwyo.

Ffôn: 01437 764551
E-bost: tradewaste@pembrokeshire.gov.uk
Oriau swyddfa: 9a.m.-5p.m. Dydd Llun-Dydd Gwener

Elusennau Cofrestredig - Siopau

Cynigia Cyngor Sir Penfro ostyngiad ffi i’r busnesau elusennol hynny sy’n gweithredu siop sy’n derbyn ac yna’n ailwerthu dillad/nwyddau i’r cartref. Cysylltwch â’n Hisadran Gwastraff Masnach er mwyn trafod cymhwyster eich busnes ar gyfer y gyfradd lai hon.

Telerau ac Amodau

Gellwch weld ein telerau a'n hamodau ar ein gwefan Gwastraff ac Ailgylchu

 

Biniau Gwastraff ac Ailgylchu ar gyfer Digwyddiadau Unigol

Gallwn ddarparu biniau/casgliadau gwastraff ac ailgylchu unigol ar gyfer digwyddiadau mawr yn Sir Benfro. Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, am fanylion pellach.

Dolenni cyswllt defnyddiol

Cyfoeth Naturiol Cymru (yn agor mewn tab newydd) - Dyletswydd Gofal neu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff Rheoledig 
WRAP Cymru (yn agor mewn tab newydd) – Gweithio gyda'n gilydd tuag at Gymru ddi-wastraff


ID: 771, adolygwyd 30/10/2023