Gwastraff Masnachol

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn hyderus y gallwn weithio gyda chi a’ch busnes i weithredu’r gofynion ailgylchu newydd yn llwyddiannus yn unol â’r rheoliadau ailgylchu newydd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth gwastraff masnach newydd a/neu gyngor ac arweiniad ar y gofynion ailgylchu newydd, cysylltwch â’n Hadran Gwastraff Masnach a fydd yn hapus i’ch cynorthwyo:

Ffôn: 01437 775900
E-bost: tradewaste@pembrokeshire.gov.uk
Oriau swyddfa: 9a.m.-5p.m. Dydd Llun-Dydd Gwener

Elusennau Cofrestredig - Siopau

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig gostyngiad tâl ar gyfer y busnesau elusennol hynny sy’n gweithredu siop sy’n derbyn ac yna’n ailwerthu dillad/nwyddau cartref. I drafod cymhwysedd eich busnes ar gyfer y gyfradd ostyngedig hon, cysylltwch â’n Hadran Gwastraff Masnach.

Telerau ac Amodau

Gellir dod o hyd i’n telerau ac amodau ar ein gwefan a byddant yn cyd-fynd â’ch cytundeb gwastraff masnach. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn eu darllen yn ofalus.

Biniau Gwastraff ac Ailgylchu ar gyfer Digwyddiadau Unigol

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwasanaeth casglu Gwastraff ac Ailgylchu Digwyddiadau cynhwysfawr a chystadleuol.  Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio’n agos gyda threfnwyr digwyddiadau i sicrhau bod y darpariaethau gwastraff ac ailgylchu angenrheidiol yn cael eu darparu ar gyfer eu digwyddiad.

Dolenni cyswllt defnyddiol

Cyfoeth Naturiol Cymru (yn agor mewn tab newydd) - Dyletswydd Gofal neu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff Rheoledig 
Llywodraeth – Manylion llawn y rheoliadau ailgylchu newydd


ID: 771, adolygwyd 08/05/2024