Gwastraff Masnachol

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

Gallwn ni cynnig gwasanaeth casglu gwastraff masnachol cynhwysfawr ar gyfer gwastraff ac ailgylchu, a ddefnyddir gan dros 1000 o fusnesau lleol a sefydliadau eraill.

Drwy weithio gyda'r awdurdod lleol, gall cwsmeriaid fod yn sicr bod eu gwastraff yn cael ei reoli mewn ffordd broffesiynol ac, yn bwysicaf, mewn ffordd gyfreithlon.

Mae pris ein gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu yn gystadleuol a gellir teilwra'r gwasanaeth i ateb anghenion eich busnes. Bydd y gost yn wahanol, yn dibynnu ar y gwasanaeth y byddwch yn ei ddefnyddio; yn amrywio o'r math lleiaf o wasanaeth i'r gwasanaeth casglu mwyaf cynhwysfawr.

Rydym yn cynnig hyblygrwydd i'n cwsmeriaid fel y gallant gytuno i dderbyn casgliad gwastraff ac ailgylchu hefyd neu ddim ond un ohonynt, os mai dyna sydd orau gennych.

 • Ailgylchu - Cymysg: Gallwn ni cynnig gwasanaeth casglu gwastraff cymysg ar gyfer ei ailgylchu gan gynnwys deunyddiau megis papur, poteli plastig, caniau bwyd a diod a cherdyn.
 • Cardbord: Gellir rhoi cardbord yn fwndel neu wedi ei wasgu'n wastad mewn bocs, a osodir allan gyda'ch bagiau ailgylchu ar gyfer y casgliad wythnosol.
 • Bwyd: Os yw eich busnes yn cynhyrchu gwastraff bwyd, gallwn ddarparu casgliad ailgylchu gwastraff bwyd wythnosol.
 • Gwydr: Os ydych yn rhedeg busnes sy’n cynhyrchu gwydr, mae gennym nifer o opsiynau cyfyngiant ar gael er mwyn darparu casgliad bob bythefnos.
 • Gwastraff Cyffredinol: Gallwn ni cynnig amrywiaeth o gynwysyddion i chi ar gyfer storio a chael gwared ar eich gwastraff cyffredinol am brisiau cystadleuol.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

 • Gwasanaeth am bris cystadleuol a rhydd o TAW.
 • Dibynadwyaeth
 • Hyblygrwydd – gallwn deilwra ein gwasanaeth i gwrdd â’ch gofynion (o ran amledd a chyfyngiant)
 • Biniau/cynwysyddion o amrywiol feintiau ar gael
 • Gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.
 • Cyngor cyfeillgar am ddim gyda mynediad uniongyrchol at swyddog gwastraff masnachol
 • Cyngor a chydymffurfio â deddfwriaeth gwastraff.
 • Casgliad Gwastraff ac Ailgylchu ar gael gan gynnwys bwyd a gwydr.
ID: 762, adolygwyd 08/02/2023