Gweithgareddau Hamdden

Atgyfeirio i wneud Ymarfer Corff ac Adsefydlu Cardiaidd

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnig mewn chwe chanolfan hamdden yn y sir, ac maent ar gyfer pobl y mae eu meddyg teulu, neu weithiwr iechyd proffesiynol arall, wedi dweud wrthynt am wneud ymarfer corff fel rhan o’u rhaglen adferiad. Gall pobl gael eu cyfeirio oherwydd nifer o wahanol gyflyrau, yn amrywio o osteoporosis, iechyd meddwl/ poen meddwl heb fod yn rhy ddifrifol, rheoli pwysau, diabetes a ffordd o fyw anegnïol/arseddog. Mae’r ystod oedran yn amrywio o 16 oed i 90 oed a throsodd, oherwydd dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau rhaglen ymarfer corff.

Nod Hamdden Sir Benfro yw integreiddio iechyd a’r cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff er mwyn atal a rheoli cyflyrau cronig. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol. Byddant yn fwy na pharod i’ch helpu.

 

 

ID: 2007, adolygwyd 05/07/2022