Gweithgareddau Hamdden

Pasport i Hamdden

Mae Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiad ar aelodaeth i wasanaethau Hamdden Sir Benfro i drigolion Sir Benfro sy’n derbyn unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol:  

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar incwm)
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (Cysylltiedig ag incwm)
  • Credyd Pensiwn Credyd Gwarantedig

I gael mwy o wybodaeth neu i gael ffurflen gais, cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden Sir Benfro lleol neu Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid Cyngor Sir Penfro.

ID: 2008, adolygwyd 23/01/2018