Gweithgareddau Hamdden

Teithiau Cerdded i Bawb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Wedi darparu llwybrau mynediad rhwyddach. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gysylltiedig â Llwybr yr Arfordir. Maent wedi cael eu dosbarthu yn ôl pa mor anodd ydynt: llwybrau cadair olwyn; llwybrau cadair antur; llwybrau mynediad rhwydd a llwybrau cerdded hamddenol.

Cerdded yn Sir Benfro

Am fanylion teithiau cerdded yn yr ardal.  

 

ID: 2005, adolygwyd 05/07/2022