COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Teithiau Cerdded i Bawb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi darparu llwybrau mynediad rhwyddach. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gysylltiedig â Llwybr yr Arfordir.  Maent wedi cael eu dosbarthu yn ôl pa mor anodd ydynt: llwybrau cadair olwyn; llwybrau cadair antur; llwybrau mynediad rhwydd a llwybrau cerdded hamddenol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.pembrokeshirecoast.org.uk

Cerdded yn Sir Benfro

Gweler www.walkingpembrokeshire.co.uk am fanylion teithiau cerdded yn yr ardal.  

Clwb Cerdded Camau at Iechyd

Mae'r clwb cerdded Camau at Iechyd yn darparu cyfleoedd rheolaidd dan arweiniad gwirfoddolwr i'r rhai hynny nad ydynt yn ddigon hyderus i gerdded ar eu pen eu hunain gan eu bod newydd ddechrau cerdded neu'n ailddechrau cerdded ar ôl cyfnod o salwch neu anweithgarwch, neu i'r rhai hynny y mae'n well ganddynt gerdded gyda rhywun arall.

Ffôn 01239 612356 neu e-bost enquiries@steps2healthwalkingclub.org.uk
www.steps2healthwalkingclub.org.uk

ID: 2005, adolygwyd 23/01/2018