COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Teithiau Cerdded i Bawb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Wedi darparu llwybrau mynediad rhwyddach. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gysylltiedig â Llwybr yr Arfordir. Maent wedi cael eu dosbarthu yn ôl pa mor anodd ydynt: llwybrau cadair olwyn; llwybrau cadair antur; llwybrau mynediad rhwydd a llwybrau cerdded hamddenol.

Cerdded yn Sir Benfro

Am fanylion teithiau cerdded yn yr ardal.  

 

ID: 2005, adolygwyd 25/08/2021