Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Gweithio i'r Cyngor

Mae gan Cyngor Sir Penfro ymdeimlad clir o bwrpas, a amlygir yn ein gweledigaeth -

'Gweithio gyda'n gilydd i wella bywyd yn Sir Benfro'

Yn gysylltiedig ag amcanion lles lleol a Chymru gyfan, mae'r weledigaeth hefyd yn cael ei thanategu gan dair egwyddor arweiniol:

  • Ffocws ar y Cwsmer - ein nod yw bodloni disgwyliadau rhesymol ein cwsmeriaid a darparu gwasanaethau mewn modd sy'n gyfleus iddyn nhw;
  • Gwerth - rydym yn rheoli ein cyllideb yn ofalus, trwy fyw o fewn ein gallu a chael gwared ar brosesau dianghenraid a gwastraff;
  • Un tîm - rydym yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau nad yw strwythurau mewnol yn atal ein gallu i ddarparu gwasanaeth cysylltiedig i'r cwsmer. Rydym yn gweithio fel un cyfundrefn, gan gymryd cyfrifoldeb dros ein gweithredoedd, rhannu problemau a gweithio ar draws ffiniau mewnol er mwyn darparu datrysiadau priodol.

Mae'r egwyddorion hyn yn uniongyrchol berthnasol i waith ein pobl trwy gydol y gyfundrefn.

ID: 1879, adolygwyd 19/01/2018