Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

‘Cefnogi’r Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydnabod y dylai'r rheiny sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, neu sydd wedi gwneud hynny, a'u teuluoedd, gael eu trin â thegwch a pharch yn y cymunedau, yr economi a'r gymdeithas y maent yn eu gwasanaethu gyda'u bywydau.

Er mwyn arddangos yr ymrwymiad hwn, mae Cyngor Sir Penfro am wneud addewid  ffurfiol i gefnogi'r lluoedd arfog, gan gynnwys cyflogeion presennol neu yn y dyfodol sy'n aelodau o'r gymuned.

Rydym yn gyflogwr sy'n gyfeillgar i'r lluoedd arfog, ac yn croesawu pob cais recriwtio gan y rheiny sy'n filwyr wrth gefn, yn gyn-filwyr y lluoedd arfog, yn hyfforddwyr cadetiaid ac yn bartneriaid milwrol.

ID: 5912, adolygwyd 29/09/2022