Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Cefnogaeth y Lluoedd Arfog - Deiliad Gwobr Arian

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydnabod y dylai'r rheiny sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, neu sydd wedi gwneud hynny, a'u teuluoedd, gael eu trin â thegwch a pharch yn y cymunedau, yr economi a'r gymdeithas y maent yn eu gwasanaethu gyda'u bywydau.

Er mwyn arddangos yr ymrwymiad hwn, mae Cyngor Sir Penfro am wneud addewid  ffurfiol i gefnogi'r lluoedd arfog, gan gynnwys cyflogeion presennol neu yn y dyfodol sy'n aelodau o'r gymuned.

Rydym yn ddeiliaid Gwobr Arian ar gyfer y Cynllun Cydnabod Cyflogwr Amddiffyn ac rydym yn croesawu pob cais recriwtio gan y rhai sy’n filwr wrth gefn, cyn-filwyr y lluoedd arfog, hyfforddwyr cadetiaid a chymar/partneriaid milwrol.

ID: 5912, adolygwyd 05/01/2023