Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Pensiwn a Buddion eraill

Mae ein gweithwyr yn elwa o raglen sefydlu gynhwysfawr, yn ogystal â system cymorth gwerthuso er mwyn adnabod a chyrraedd eu hanghenion hyfforddiant a datblygu esblygol. Mae gennym dîm mewnol ymroddgar sy'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu, wedi eu teilwra ar gyfer anghenion busnes.

Mae buddion eraill yn cynnwys:-

  • Aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (cynllun pensiwn cyfrannol â buddion wedi'u diffinio)
  • 26 diwrnod o wyliau â thâl bob blwyddyn - gan godi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth parhaus (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser)
  • Gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol a rhaglen cymorth i weithwyr (gwasanaeth cynghori cyfrinachol)
  • Oriau gwaith hyblyg, pan fo hynny'n briodol
  • Gweithio o adref (mewn rhai gwasanaethau)
  • Gostyngiad ar aelodaeth o ganolfannau hamdden CSP
  • Cynllun Seiclo i'r Gwaith (beiciau di-dreth ar gyfer gwaith)
  • Gostyngiadau a hyrwyddiadau gan amrywiaeth o fân-werthwyr a darparwyr gwasanaethau.
ID: 1917, adolygwyd 23/05/2023