Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Yr Iaith Gymraeg

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, gellir cyflwyno ceisiadau am swyddi gyda Chyngor Sir Penfro yn y Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.

Mae'r angen am sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn amrywio ar draws ein gweithlu, a hynny'n ddibynnol ar y math a lleoliad y swydd. Yn sgil hyn, bydd ein ceisiadau yn nodi'n glir os yw'r Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol, angen ei ddysgu gyda phenodiad i'r swydd neu ddim yn angenrheidiol.

Mae gan ymgeiswyr yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfweliad, ac mewn unrhyw ran arall o'r broses asesu a dethol. Bydd yr Awdurdod yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd mewn cyfweliad neu asesiad os oes angen.

 

ID: 1884, adolygwyd 29/09/2022