Gweithio mewn Gofal Plant

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Mae Cam wrth Gam yn cyflwyno cynllun hyfforddi cenedlaethol MM ac yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

  • Cynnig hyfforddiant CGC 2 a 3 i’r rhai sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.
  • Trefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru.

Mae Cam wrth Gam yn croesawu dysgwyr sydd eisiau cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg.

Mudiad Meithrin

Beth bynnag a benderfynwch yr hoffech ei wneud, mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael yn Sir Benfro i gyd-fynd â’ch anghenion.

Gyrfa Cymru

Coleg Sir Benfro

Coleg Ceredigion

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Gofal Cymdeithasol Cymru

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)

Y Brifysgol Agored

 

ID: 1783, adolygwyd 13/09/2022