Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Buddion

Rydym yn darparu strwythur gweithio cefnogol ar draws ein holl dimau gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod gennych bopeth y mae ei angen arnoch i berfformio hyd eithaf eich galluoedd, a chithau’n gwneud swydd yr ydych yn dwlu arni.

O gynlluniau sefydlu cynhwysfawr, strategaethau hyfforddi a choetsio ystyriol i drefniadau gweithio hyblyg a chydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, lle mae gofalu am ein cyflogeion yn y cwestiwn rydym yn falch o’r hyn y gallwn ni ei gynnig:

 • Pecyn adleoli hael hyd at £8,000 ar gyfer rolau sy'n gymwys. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost.
 • Tîm rheoli cefnogol a llwythi achosion ymarferol.
 • Gweithio hyblyg.
 • Aelodaeth o’r cynllun pensiwn buddion diffiniedig ‘cyfartaledd gyrfa’ Llywodraeth Leol.
 • Gwyliau blynyddol hael hyd at 30 diwrnod.
 • Ffyrdd newydd arloesol o weithio sy’n helpu i drefnu a dylanwadu ar ymarfer o fewn y gweithlu.
 • Cyfleoedd hyblyg ar gyfer datblygiad gyrfa.
 • Ystod eang o adnoddau iechyd a lles, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol proffesiynol a mynediad at wasanaethau cwnsela.
 • Cynllun tâl mamolaeth galwedigaethol hael, ar ben buddion statudol.
 • Cyfle i ddysgu Cymraeg
 • Polisïau eraill sy’n ystyriol o deuluoedd gan gynnwys:
  • Aelodaeth o gampfa
  • Cynllun talebau gofal plant
  • Cynllun beicio i’r gwaith
  • Cynllun prydlesu ceir
  • Aelodaeth gorfforaethol o ganolfan hamdden
  • Ystod o ddisgowntiau gan fanwerthwyr a chyflenwyr lleol

Rydym yn deall nad yw llwybrau gyrfaol wastad yn siwrneiau llinol, a dyna pam y gwnawn ni ein gorau i ddarparu cyfleoedd gwaith amrywiol a’ch cefnogi wrth i chi symud rhwng rolau ac ar draws timau i ganlyn eich diddordebau.

Mae ein gwaith yn newid bywydau. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd tuag at wneud gwahaniaeth i oedolion, plant, pobl ifanc a theuluoedd, bwriwch olwg ar ein Swyddi Gofal Cymdeithasol gwag . Byddwn wrth ein bodd os byddwch yn ymuno â ni.

ID: 7465, adolygwyd 29/09/2022