Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Pam ein dewis ni?

Yn ogystal â lleoliad trawiadol a chydbwysedd rhagorol rhwng bywyd a gwaith, rydym yn cynnig buddion gwych, gan gynnwys gweithio hyblyg, dilyniant  gyrfa strwythuredig a phecyn adleoli hael o hyd at £8,000 ar gyfer rolau sy'n gymwys. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost.

Mae ein tîm rheoli cefnogol wedi ymrwymo i ddiwylliant o fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae  ein dull sy'n seiliedig ar gryfderau, at Oruchwyliaeth Werthfawrogol, sy'n eich rhoi wrth wraidd eich goruchwyliaeth, wedi cael ei chanmol gan BASW.

Mae ein pobl wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud, felly, rydym am i chi gael mynediad at y cyfleoedd datblygu gorau. Yn ogystal ag amrediad eang o hyfforddi un i un a grŵp, rhaglenni hyfforddiant, mentora, arweinyddiaeth a rheolaeth sydd wedi'u teilwra ar eich cyfer, dyfernir cymwysterau arbenigol megis y Wobr Addysgwr Ymarfer ac Ymarferwr Iechyd Meddwl Cymeradwy trwy ein panel cymwysterau i hybu cydraddoldeb.  Ac os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, ceir digon o gyfleoedd i fentora gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso neu gefnogi myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn ystod eu lleoliadau ymarfer.

Gyda'n gilydd, rydym yn ymrwymedig i ddarganfod ffyrdd newydd ac arloesol o drawsnewid ymarfer. Rydym yn falch ein bod ni wedi derbyn nifer o wobrau cenedlaethol, arobryn mewn categorïau megis 'Gwaith Cymdeithasol Arloesol', 'Gwaith Tîm Rhagorol' a 'Chyflogwr Ysbrydoledig' ac yn gosod y safon yng Nghymru fel arweinwyr wrth weithredu'r dull Arwyddion Diogelwch ar draws ein gwasanaethu i oedolion a phlant.

 

ID: 7558, adolygwyd 23/03/2023